Noord-Holland heeft een prachtige natuur. Met haar vele watergangen siert zij het landelijk aangezicht. Maar in de Noord-Hollandse watergangen zit ook veel bagger. Bagger dat onderhouden en gesaneerd moet worden. Want de vaarwegen moeten bevaarbaar blijven en de keurdiepte van watergangen moet op peil zijn, evenals de kwaliteit van het oppervlaktewater. Voor een succesvolle uitvoering van het storten, de verwerking en het hergebruik van baggerspecie zijn milieuverantwoordelijkheid en kosteneffectiviteit een minimale voorwaarde.

 Vereniging van Noord-Hollandse Baggerspecieverwerkers

Door onder meer de hoge kosten van het verwijderen en verwerken van verontreinigde baggerspecie is het voor verwerkers van baggerspecie niet eenvoudig de gewenste situatie te bereiken. Om verontreinigde baggerspecie uit Noord-Holland op een doelmatige en milieuverantwoorde wijze te kunnen verwerken en hergebruiken, zijn diverse verwerkers van baggerspecie een samenwerking aangegaan: de Vereniging van Noord-Hollandse Baggerspecieverwerkers. De aangesloten organisaties delen hun informatie en kennis. Door gebruik te maken van al haar contacten is de vereniging in staat te overleggen met overheden, instanties, brancheorganisaties, bedrijven en andere organisaties inzake het beleid en de beleidsontwikkelingen met betrekking tot het verwerken en hergebruik van baggerspecie. De aangesloten organisaties hebben hierdoor een grote voorsprong en zijn beter in staat hun doel te bereiken.